ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ฯ ให้รองผู้ว่าฯ สงขลา เชิญพวงมาลาของ สมเด็จพระบรมฯ และ สมเด็จพระเทพาฯ ปวางหน้าหีบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (14 มี.ค.53) เวลา 17.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเมธี ณ นคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญพวงมาลาของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปวางที่หน้าหีบศพ พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณถนนตาเนาะปูเต๊ะ - บ้านทับช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ณ วัดคลองเปล ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด