กรมพละจัดอบรมแอโรบิก

INN News

สนับสนุนเนื้อหาด้านการออกกำลังกายให้เพิ่มมากขึ้น ในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2553 ณ
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนสุโขทัย กทม. โดยผู้นำออกกำลังกายที่สนใจเข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมแอโรบิกขั้นพื้นฐานของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในเบื้องต้น สมัครได้ที่สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา โทร.0-2215-7357 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น