สนง.พลังงานสากลคาดความต้องการน้ำมันพุ่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพลังงานสากล หรือ ไออีเอ ประมาณการว่า ความต้องการน้ำมันในตลาดโลกปีนี้จะสูงกว่าประมาณการเดิมเล็กน้อย โดยมีปัจจัยขับเคลื่อน มาจากความต้องการน้ำมันของประเทศกำลังพัฒนา โดยการปรับเพิ่มประมาณการครั้งล่าสุด คาดว่าปีนี้ความต้องการน้ำมันในตลาดโลกจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 86 ล้าน 5 แสน 7 หมื่นบาร์เรลต่อวัน โดยภูมิภาคจะมีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือโออีซีดี ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ยอมรับระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการค้าเสรี จะมีความต้องการน้ำมันไม่โดดเด่นมากนัก เพราะมีปริมาณสำรองน้ำมันมากเกินไป

นอกจากนี้ ไออีเอยังระบุว่า ปริมาณการผลิตน้ำมันจากประเทศที่อยู่นอกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกในปีนี้จะอยู่ในระดับเฉลี่ย 51 ล้าน 8 แสนบาร์เรลต่อวัน โดยความต้องการน้ำมันจากประเทศ นอกกลุ่มโอเปกยังคงอยู่ในระดับสูง ส่วนความต้องการน้ำมันจากกลุ่มโอเปก จะอยู่ในระดับเฉลี่ย 29 ล้าน 3 แสนบาร์เรลต่อวันในปีนี้