แท็กซี่,กระบะกว่า10คันทยอยร่วมลานพระรูป

แท็กซี่,กระบะกว่า10คันทยอยร่วมลานพระรูป
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าในขณะนี้ ที่ได้มีกลุ่มคนเสื้อแดงมาร่วมตัวกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนขับแท็กซี่กว่าหลาย 10 คันรถ รวมทั้งรถกระบะ รถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยมีผู้ร่วมชุมนุมกว่าหลาย 100 คน อย่างไร
ก็ตามการรวมตัวกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสมทบการชุมนุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยบรรยากาศโดยรอบนั้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และการชุมนุมบริเวณนี้ไม่ได้มีการกีดขวางการจราจรแต่อย่างใด ซึ่งเส้นทางการสัญจร บริเวณโดยรอบลานพระบรมรูปทรงม้า ยังคงใช้งานได้อย่างคล่องตัวตามปกติ ส่วนบรรยากาศด้านการรักษาความปลอดภัยนั้น เป็นไปอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่วางกำลังอยู่โดยบริเวณ