สุเทพไม่รู้'ชัย'เรียกประชุมสภาฯด่วน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง กล่าวถึงกรณีที่ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา เรียกประชุมร่วมรัฐบาล ในวันที่ 16 มี.ค.นี้นั้น ตนก็ไม่เข้าใจว่า เรียกประชุมเพราะเหตุใด ซึ่งหากมีความต้องการให้นำเรื่องสถานการณ์เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก็ต้องชี้แจง ซึ่งกรณีที่วันดังกล่าว ตรงกับ วันประชุมคณะรัฐมนตรีนั้น ก็ไม่สามารถประสานงาน
ให้เลื่อนการประชุมรัฐสภาออกไปได้ เนื่องจาก ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่แตกต่างกัน คงจะไม่ก้าวล่วง และเกรงว่าจะเกิดปัญหาได้

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบ พบว่า นายชัย เรียกประชุมร่วมรัฐสภา ในวันอังคารที่ 16 มี.ค.นี้เวลา 09.00 น. โดยมีวาระพิจารณาเรื่องของกฎหมายกระทรวงการคลัง 2 ฉบับ ที่ต้องพิจารณาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 เนื่องจาก นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะต้องเดินทางไปเจรจากับต่างประเทศ ในสัปดาห์นี้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด