พ่อเมืองเชียงรายเปิดทัวร์ช้างกะเหรี่ยง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดทัวร์ช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร ที่บ้านรวมมิตร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื่องในวันช้างไทย 13 มี.ค. โดยในปีนี้ ทางชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงรวมมิตร ซึ่งเป็นคนเลี้ยงช้างในพื้นที่ของบ้านรวมมิตร โดยมีช้างมากกว่า 20 เชือก ได้เปิดทัวร์แห่งใหม่ขึ้น โดยมีนักท่องเที่ยวและชาวกะเหรี่ยง และชาวเขาเหนือร่วมงานจำนวนมาก นอกจากนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังทำพิธีดำหัวช้าง รวมไปถึงการเลี้ยงขันโตกโดยนำอ้อย ข้าวโพด และกล้วย ทำเลี้ยงช้างทั้งหมด ซึ่งในงานนี้ โดยใช้ชื่อว่า คืนน้ำใจให้กับช้างเนื่องในโอกาสวันช้างไทย ในวันนี้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของทัวร์ช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร ที่บ้านรวมมิตร อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ถือว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาทัวร์ช้างจำนวนมาก เนื่องจากมีการทัวร์ทั้งในพื้นที่ทางน้ำ และทางป่าด้วย