ชาวบ้านบางบัว500เดินรณรงค์ต้านความรุนแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มชาวบ้านในชุมชุนบางบัว และชุมชนใกล้เคียง ได้รวมตัวกันประมาณ 500 คน เดินรณรงค์ถือป้ายไม่เอาความรุนแรง บนถนนพหลโยธิน โดยขอให้ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ทั้งกลุ่มคนเสื้อแดง และฝ่ายภาครัฐบาล อย่าใช้ความรุนแรงต่อกันในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง เพราะจะทำให้ประชาชนโดยทั่วไป ที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่กรุงเทพฯ และ สังคมโดยรวม ได้รับความเดือดร้อน โดยกลุ่มประชาชนดังกล่าว ได้เดินรนรงค์ตั้งแต่แยกเจริญผล ผ่านหน้าสถานีตำรวจนครบาลบางเขน มุ่งหน้าไปที่ประตูทางเข้ากองพลทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จากนั้น ก็มีการมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะออกเดินรณรงค์ต่อไป โดยตามกำหนดการ จะเดินย้อนกลับมาที่บริเวณอู่รถบางเขน และจะมีการสลายตัวไปอย่างสงบ

อย่างไรก็ตาม พ.ต.ต.พิษณุ โกสิยวัฒน์ สว.จร.ของ สน.บางเขน ระบุว่า การเดินรนรงค์ดังกล่าว เป็นไปด้วยความสงบ และก็ไม่ได้สงผลทางด้านการจราจรมากนัก เนื่องจาก วันนี้บนถนนพหลโยธินมีรถน้อย