องค์การตรวจสอบอำนาจรัฐ(สากล)ขอมีส่วนร่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การตรวจสอบอำนาจรัฐ(สากล) : Authority Verify Organization (International) เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า จะเข้ามาร่วมตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาล โดยเฉพาะช่วงที่มีการชุมนุม โดย นายณัฐพงศ์ เปิ้ลมั่นคง เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบอำนาจรัฐ(สากล) เปิดเผยว่า ขณะนี้ องค์กร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำตามจุดต่าง ๆ ที่มีการชุมนุมในกทม.และจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงแล้ว นอกจากนี้ นายณัฐพงศ์ ได้แสดงความกังวลใจในสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น โดยมาจากการยั่วยุทั้งฝ่ายผู้ชุมนุม หรือ ฝ่ายรัฐบาล จนทำให้เกิดสถานการณ์ล้อมปราบหรือ การใช้อำนาจรัฐที่รุนแรง ไม่เป็นไปตามหลักการสลายการชุมนุมตามหลักสากล จนอาจเกิดการใช้อาวุธต่างๆกับผู้ชุมนุม และทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ทางองค์กร จึงจะขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการชุมนุม ในฐานะผู้สังเกตการณ์ และหากมีการกระทำของรัฐใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก็จะได้ทำการบันทึกเหตุการณ์ เพื่อแจ้งต่อองค์การ NGO และองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อประณามการกระทำดังกล่าวต่อไป

ในการนี้ ทางองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐ(สากล) ซึ่งมีสมาชิกและสาขา กระจายอยู่ทั่วประเทศ จะจัดส่งอาสาสมัคร จำนวน 100 คน ปะปนในหมู่ผู้ชุมนุม เพื่อเป็นหูเป็นตา ในการป้องกันการใช้อำนาจรัฐที่เกินขอบเขต และทางองค์กร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มเสื้อแดง จะมีการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธด้วยเช่นกัน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด