ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมภาวนาเพื่อสันติ ขอบิณฑบาตรความรุนแรง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมภาวนาเพื่อสันติ ขอบิณฑบาตความรุนแรง พร้อมประกาศให้พื้นที่การชุมนุมเป็นเขตอภัยทาน รวมถึงเรียกร้องสื่อมวลชน และสาธารณชนใช้สติในการขจัดความขัดแย้ง ด้วยหลักสันติวิธี พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน ภายใต้ชื่อโครงการ ภาวนาเพื่อสันติ ขอบิณฑบาตความรุนแรง ที่บริเวณอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธีได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมอาราธนาศีล พร้อมทั้งเทศน์เตือนสติผู้ที่มาชุมนุม และขอบิณฑบาตให้ทุกคนมอบอาวุธจากทุกฝ่าย นอกจากนี้ ยังประกาศให้พื้นที่การชุมนุมเป็นเขตอภัยทาน และเป็นพื้นที่ความสันติ เพื่อรณรงค์การไม่ใช้ความรุนแรง รวมทั้งยังเรียกร้องไปยังสื่อมวลชน และสาธารณะชนให้ใช้สติในการขจัดความขัดแย้งด้วยหลักสันติวิธี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด