น.ศ.แพทย์และพยาบาลศิริราช มาทำงานตามปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีเพียงเจ้าหน้าที่ นักศึกษาแพทย์และพยาบาล เดินทางมาทำงานตามปกติ ส่วนประชาชนที่มารักษาพยาบาลและเยี่ยมผู้ป่วย มีน้อยมาก แม้ทางโรงพยาบาลจะอนุญาตเยี่ยมได้
ตามปกติก็ตาม และบริเวณท่าน้ำวังหลัง ก็ยังคงมีคนมาใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา และเรือข้ามฝากปะปลาย ส่วนร้านค้าในตลาดวังหลัง เริ่มค้าขายแล้ว ส่วนบรรยากาศในตลาดเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีคนมาจับจ่ายซื้อของน้อยมาก

ด้านการรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร ยังตรึงกำลังดูแลความเรียบร้อย ในพื้นที่ทั้งในและรอบๆ โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้ง มีเรือตรวจการของตำรวจน้ำทหารเรือ และกรมเจ้าท่า จะทำการล่องตรวจตราเข้ม เพื่อรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา