อบจ.อุบลราชธานี เร่งแก้ไขภัยแล้งให้กับประชาชน เบื้องต้นนำรถแจกจ่ายน้ำช่วยผู้เดือดร้อนแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เร่งแก้ไขภัยแล้งให้กับประชาชน เบื้องต้นนำรถแจกจ่ายน้ำช่วยผู้เดือดร้อนแล้ว นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้น แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำโขงว่า ได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ 2 แนวทาง คือ การแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยจะสำรวจความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้เป็นจุดๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว มีนโยบายบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยโครงสร้างการขุดคลองไส้ไก่ ขุดสระน้ำ ทำฝายแม้วชะลอน้ำ โครงการชลประทานระบบท่อ ซึ่งทำไปแล้วประมาณ ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการหลักที่ใช้แก้ปัญหาพื้นที่แล้งซ้ำซาก พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้มีพื้นที่ภัยแล้งเกิดขึ้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เบื้องต้นได้นำรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 5 พันลิตร จำนวน 12 คัน และขนาดความจุ 1 หมื่นลิตร จำนวน 3 คัน นำน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด