พณ.ถก11องค์กรเอกชนรับมือผลกระทบม็อบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยภายหลังหาร่วมกับภาคเอกชน 11 องค์กร เพื่อกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบ จากการเคลื่อนไหวทางการเมือง ว่า ในสถานการณ์ที่การชุมนุมยังไม่แน่นอน ทำให้กรมส่งเสริมการส่งออก เชิญผู้ส่งออกและผู้ประกอบการโลจิสติกส์ มาหารือเพื่อประเมินผลและชี้แจงข้อมูลการรับมือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยสมาพันธ์โลจิสติกส์ได้ระบุว่า การชุมนุมทางการเมืองครั้งนี้ ไม่น่าส่งผลต่อการขนส่งสินค้าทั้งทางบก น้ำ และอากาศ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าสถานการณ์การชุมนุมไม่น่าจะมีความรุนแรง จนถึงขั้นปิดเส้นทางขนส่ง นางศรีรัตน์ กล่าวว่า การชุมนุมครั้งนี้เบื้องต้นอาจส่งผลให้การจราจรติดขัด แต่ถ้าเกิดการชุมนุมที่รุนแรง เชื่อว่ารัฐบาลสามารถจัดการได้ และมีแผนรองรับทั้งทางสนามบินและท่าเรือ ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งเคยมีประสบการณ์แล้ว ส่วนผู้ส่งออกได้แจ้งให้ทราบว่าได้ชี้แจงลูกค้าต่างประเทศให้เข้าใจสถานการณ์ของไทย จึงได้คลายกังวลของลูกค้าต่างชาติ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้แจ้งให้ทราบว่าหอการค้าต่างประเทศในไทย ไม่กังวลกับการชุมนุมครั้งนี้

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการส่งออกจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประสานงาน เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์และผู้ส่งออก เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่มีการปิดท่าเรือ หรือสนามบิน