ธปท.ออกหนังสือเวียนให้แบงก์ปิดบางส่วน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกหนังสือเวียน ถึงสถาบันการเงินทุกแห่งในวันนี้ กรณีสืบเนื่องจากการชุมนุมในระหว่างวันที่ 12-23 มี.ค.ว่า ในกรณีเกิดภาวะไม่ปกติ ธปท.จะยังเปิดดำเนินการ เฉพาะธุรกรรมตลาดการเงิน
และระบบการชำระเงิน ซึ่งรวมถึง PAYMENT SYSTEM, CHEQUE CLEARING และระบบ BAHTNET เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อระบบการเงินของประเทศ

ในส่วนของสถาบันการเงิน หากรัฐบาลสั่งให้ส่วนงานราชการ ปิดทำการ ณ วัน เวลา ใด และในที่ใดก็ขอให้สถาบันการเงินพิจารณา หยุดทำการสาขาในพื้นที่นั้น เป็นการชั่วคราว สำหรับสำนักงานใหญ่นั้น จะปิดทำการเฉพาะธุรกิจที่
ติดต่อกับประชาชนก็ได้ แต่ให้ดำเนินการในส่วนของธุรกรรมตลาดการเงิน และระบบการชำระเงินต่อไป

และหากมีเหตุอันสมควร สถาบันการเงิน อาจให้สาขาที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ หยุดทำการชั่วคราวได้ โดยให้แจ้ง ธปท.ทราบในทันที ตามเกณฑ์ที่มีอยู่เดิม