ปภ.รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง 43 จังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานว่ามีพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว 43 จังหวัด 333 อำเภอ 2,160 ตำบล 15,982 หมู่บ้าน แยกเป็นภาคเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิจิตร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ชัยภูมิ มุกดาหาร หนองคาย ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท ลพบุรี นครปฐม ภาคตะวันออก 6 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี นครนายก และตราด ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 4,157,762 คน 1,101,409 ครัวเรือน คาดว่าพื้นที่การเกษตรจะได้รับผลกระทบรวม 118,414 ไร่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยแล้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจกจ่ายน้ำอุปโภคและบริโภคจำนวน 54,518,650 ลิตร และซ่อมสร้างทำนบและฝาย 3,368 แห่ง ขุดลอกแหล่งน้ำ 4,037 แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 684 เครื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้งในเบื้องต้น ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทาง สายด่วนนิรภัย 1874 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด