แนะเดินทางล่วงหน้าไปสนามบิน 3 ชั่วโมง

วันนี้ (12 มี.ค.) ว่าที่ ร.ท.อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวว่า จะมีการ ชุมนุมทางการเมืองในช่วงระหว่างวันที่ 12-23 มีนาคม 2553 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสาร ที่จะใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้าไว้ให้มากขึ้นกว่าเดิม ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ก่อนเครื่องออก

นอกจากนี้ ขอให้เตรียมเอกสารการเดินทาง และนำของเหลว เจล สเปรย์ บรรจุในถุงพลาสติกใสให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนตรวจค้นผู้โดยสาร หากผู้โดยสารมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-535-1253 (ผู้โดยสารขาเข้า) และ 02-535-1192 (ผู้โดยสารขาออก).

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด