รวม.ศธ.ระบุ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเลื่อนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สังกัด สพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเลื่อนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ออกไป พร้อมคาดจะประกาศวันรับสมัครใหม่ได้หลังวันที่ 23 มีนาคมนี้ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ถึงกรณีการเลื่อนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในจังหวัดที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทั้ง 8 จังหวัดว่า กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งเรื่องนี้ไปยังโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ซึ่งจากการติดตามผลสำรวจของประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนพบว่าประชาชนและผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการเลื่อนวันรับสมัครออกไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า การจะประกาศรับสมัครนักเรียนในวันใดนั้นจะต้องรอประเมินจากสถานการณ์อีกครั้ง โดยคาดว่าจะแจ้งให้ทราบได้หลังจากวันที่ 23 มีนาคมนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด