กพช.เห็นชอบแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กพช. เห็นชอบร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ระหว่างปี 2553-2573 หรือ PDP 2010 โดยสาระสำคัญ คือ ปรับพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศลดลง ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากเดิมขยายตัวร้อยละ 5-5.5 ลดเหลือร้อยละ 4.3-4.5 และลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า เหลือร้อยละ 42 จากร้อยละ 70 ภายใน 20 ปีข้างหน้า เพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม หรือ โคเจนเนอเรชั่น การใช้พลังงานหมุนเวียน และการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น แต่จะต้องรับซื้อไม่เกินร้อยละ 25 ของความต้องการทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้ภายในปี 2573 จะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 65,547 เมกะวัตต์