ที่ประชุมวุฒิสภาไม่ถอดถอน นพดล ปัทมะ

ที่ประชุมวุฒิสภาไม่ถอดถอน นพดล ปัทมะ

ที่ประชุมวุฒิสภาไม่ถอดถอน นพดล ปัทมะ เกี่ยวกับ กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมวุฒิสภาเช้าวันนี้ (12 มี.ค.) ได้พิจารณาดำเนินการถอดถอน นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 273 ของรัฐธรรมนูญ จากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด กรณีเห็นชอบให้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา สนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก

นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ได้บรรยายสรุปภาพรวมของคดี และคำบรรยายปิดสำนวนของ ป.ป.ช. และของนายนพดล จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติด้วยวิธีลงคะแนนลับ ผลปรากฏว่า ถอดถอน 57 เสียง ไม่ถอดถอน 55 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง บัตรเสีย 1 ใบ อย่างไรก็ตาม การลงมติถอดถอนตามรัฐธรรมนูญ จะต้องมีคำแนนเสียงเกิน 3 ใน 5 หรือ 90 เสียงขึ้นไป จึงถือว่าวุฒิสภามีมติไม่ถอดถอนนายนพดล จากตำแหน่งรัฐมนต

 

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด