ชาวบุรีรัมย์สวมเสื้อขาวรวมพลังป้องสถาบัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศาลากลาง จ.บุรีรัมย์ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมรวมพลังปกป้องสถาบัน ได้มีข้าราชการ องค์กรภาคประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน จาก 23 อำเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ กว่า 1,000 คน สวมใส่เสื้อสีขาวร่วมกันแสดงพลัง ยุติการใช้ความรุนแรง คัดค้านการเดินทางไปร่วมชุมนุม พร้อมสร้างความเข้าใจ และให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ อย่าไปหลงเชื่อ ไม่เข้าไปร่วมประท้วงกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่อาจจะสร้างความแตกแยกเสียหายให้กับบ้านเมือง ให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกัน ได้ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าไปสร้างความสมานฉันท์ในหมู่บ้าน ไม่ให้เกิดความแตกแยก เป็นฝักเป็นฝ่ายพร้อมทั้งให้ร่วมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยให้เน้นการปกป้องสถานบันเป็นหลัก ทั้งนี้ เชื่อว่า ความสมัครสมานสามัคคี ก็จะเกิดขึ้น ลดระดับปัญหาความขัดแย้งลงได้ และความวุ่นวายก็จะหมดไปในที่สุด