ศธ.ประกาศนำร่องครูพันธุ์ใหม่ 4,000 อัตรา

ไม่มีทุนแต่เรียนจบได้บรรจุทันที รุ่นแรกคัดปี 3-4 เพราะงบฯมีจำกัด

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้อนุมัติหลักเกณฑ์โครงการนำร่องการผลิตครูพันธุ์ใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2552-2553 จำนวน 4,000 อัตรา ซึ่งหลักเกณฑ์เบื้องต้น คือ นิสิตนักศึกษาจะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม และเกรดเฉลี่ยในวิชาเอกไม่น้อยกว่า 3.00 โดยการรับนิสิตนักศึกษาจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 2,000 คน และ ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 2,000 คน และผู้ที่เข้าโครงการนำร่องนี้จะไม่ได้รับเงินทุน แต่เมื่อจบแล้ว จะบรรจุให้เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทันที ในอัตราเกษียณอายุราชการที่คณะนตรี (ครม.) คืนให้ ศธ.ทั้งนี้จะมีการประกาศหลักเกณฑ์การรับนิสิตนักศึกษาที่ชัดเจนได้ในสัปดาห์หน้า

รมช.ศธ.กล่าวต่อไปว่า โครงการนำร่อง การผลิตครูพันธุ์ใหม่นี้จะเป็นคนละส่วนกับโครงการครูพันธุ์ใหม่ที่ ครม.มีมติให้รับในสาขาขาดแคลนจำนวน 30,000 ทุน ใช้เงินจำนวน 4,235 ล้านบาท ระยะยาว 10 ปี ซึ่งจะรับนิสิตนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาและมีอัตราบรรจุให้ด้วย แต่โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป และขณะนี้คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ กำลังอยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันและนิสิตนักศึกษาเข้าโครงการนี้อยู่ อย่างไรก็ตามการที่ ศธ.จัดทำโครงการนำร่องดังกล่าว โดยไม่รอถึงปี 2554 ก็เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูและเพื่อบรรจุอัตราตามที่ ครม.อนุมัติคืนให้ด้วย และที่ต้องรับเฉพาะผู้ที่กำลังเรียน้นปี 3-4 โดยไม่มีทุนให้เพราะงบประมาณมีจำกัด

ด้าน ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกสถาบันและนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการครูพันธุ์ใหม่ กล่าวว่า สำหรับโครงการ นำร่องที่จะดำเนินการในปี 2552-2553 ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กว่า 50 สถาบันนั้น ได้ส่งตัวเลขนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นปี 4 มาให้คณะกรรมการคัดเลือกแล้ว เหลือเพียงรอประกาศหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการเท่านั้น ซึ่งนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเรียนต่ออีก 1 ปี เมื่อจบแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันที ส่วนในปี 53 นั้นทุกคณะจะต้องส่งข้อมูลให้คณะกรรมการคัดเลือกอีกครั้ง.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด