ตำรวจ-ทหาร2กองร้อยรปภ.กต.

ตำรวจ-ทหาร2กองร้อยรปภ.กต.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม ในการรับมือการชุมนุมใหญ่ ของกลุ่มคนเสื้อแดงในระหว่าง วันที่ 12 - 14 มี.ค. นี้ว่ากระทรวงการต่างประเทศก็จะ
ทำหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้กับกระทรวงต่างประเทศได้รับทราบ หากกรณีที่เกิดความสับสน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลชี้แจงในส่วนของสถานทูตต่างๆ ก็จะมีการชี้แจงทำความเข้าใจในการเคลื่อนไหวของการชุมนุมอยู่แล้วเช่นกัน
และมีแผนรองรับไว้แล้ว หากเกิดความรุนแรงขึ้น โดยกระทรวงการต่างประเทศขณะนี้ ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหารกว่า 2 กองร้อย ดูแลเรียนร้อยแล้ว