อธิบดีศิลปากรสั่งปิดพิพิธภัณฑ์ทั่วกรุง

อธิบดีศิลปากรสั่งปิดพิพิธภัณฑ์ทั่วกรุง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามในคำสั่งกรมศิลปากรที่ 172/2553 ลงวันที่ 10 มี.ค.2553 เรื่อง ให้หน่วยงานในสังกัดปิดทำการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ตามประกาศ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการในการรักษาความสงบ และความปลอดภัยของรัฐบาลมีเอกภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงสั่งการให้ 1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 3.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 4.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น 5.โรงละครแห่งชาติ 6.หอสมุดแห่งชาติ หรือ ท่าวาสุกรี 7.หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดให้บริการแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค.นี้