มหาดไทยจับตา10 จังหวัด เคลื่อนไหว

มหาดไทยจับตา10 จังหวัด เคลื่อนไหว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย(ศปก.มท.) รายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันที่ 10-11 มี.ค. ว่า 1.จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มคนร้อยเอ็ดรักประชาธิปไตย 52 ประมาณ 300 คน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี และจัดเวทีปราศรัย ที่ อ.จตุรพักตร์พิมาน 2.จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มอยุธยาเพื่อประชาธิปไตย ใช้รถยนต์กระบะติดเครื่องขยายเสียงออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมชุมนุมที่ กทม. 3.จ.เพชรบุรี กลุ่มนปช.เพชรบุรี ประมาณ 50 คน นำโดย นายไกรศรี พจนศิลปะ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการระดมมวลชนเข้า กทม. 4.จ.ภูเก็ต กลุ่มพิทักษ์ประชาธิปไตยภูเก็ต ประมาณ 30 คน นำโดย นายสุนทร โต๊ะหมาน จัดประชุมแกนนำ เพื่อรวบรวมสมาชิกเดินทางเข้ากทม. 5.จ.พิษณูโลก นปช.ในพื้นที่ใช้รถกระบะติดเครื่องขยายเสียง ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร่วมชุมนุมที่ กทม. 6.จ.ยโสธร กลุ่มคนเสื้อแดงยโสธร ประมาณ 300 คน นำโดย นายสุเพียร โกฏิแก้ว จัดเวทีปราศรัย และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมชุมนุมที่ กทม. 7. จ.สระแก้ว กลุ่มคนเสื้อแดง เมืองสระแก้ว ประมาณ 120 คน นำโดย นายไพบูลย์ รัตนโรจนาพร จัดเวทีปราศรัย ที่ อ.เมือง และเชิญชวนเข้าร่วมชุมนุมที่ กทม. 8.จ.ตาก นปช.แดงทั้งแผ่นดิน ตาก ประมาณ 250 คน นำโดย นายวุฒิชัย กิจกูล จัดโต๊ะจีนระดมทุนและรวบรวมประชาชนเข้าร่วมชุมนุมที่ กทม. 10. จ.อุดรธานี กลุ่มคนรักอุดร นำโดยนายขวัญชัย สาราคำ จัดเวทีปราศรัย โดยมีผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 1,000 คน