สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ขอเชิญร่วมงานวันช้างไทยประจำปี 2553 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดลำปาง มูลนิธิสะโตกช้าง และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกันจัดงานวันช้างไทย ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายวรวิทย์ โรจนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทยเพื่อรณรงค์ให้คนไทยมีจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทยและร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติไทยมิให้สูญพันธุ์และเป็นสมบัติของชนชาติไทยสืบไป โดยงานวันช้างไทยที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคมนี้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เริ่มตั้งแต่เวลา 08.45 น.เป็นต้นไปในงานจะมีพิธีไหว้พระพิฆเนศวร ณ ลานแสดงช้าง พิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันช้างไย พิธีฮ้องขวัญ (เรียกขวัญ บายศรีสู่ขวัญ) พิธีมอบรางวัลควาญช้างดีเด่น ปี 2552 การแสดงความสามารถของช้าง เลี้ยงอาหารช้าง ณ ลานแสดงช้าง และนิมนต์พระสวดบังสุกุลให้แก่ช้างที่เสียชีวิต ณ คชานุสรณ์ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมงานวันช้างไทย ประจำปี 2553 โดยทั่วกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด