นายกสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนและชาวบ้านในเขตพื้นที่มาบตาพุต ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้ระงับอีก 9 โครงการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนและชาวบ้านในเขตพื้นที่มาบตาพุต ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้ระงับอีก 9 โครงการ นายสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อน และชาวบ้านในเขตพื้นที่มาบตาพุด-บ้านฉาง จังหวัดระยองรวม 35 ราย ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเรื่องระงับ 9 โครงการเพิ่มเติม เนื่องจากเห็นว่าตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2552 นั้น พบว่าตั้งแต่วันที่ฟ้องร้องมาจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2552 สนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ยังได้ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ได้ให้ความเห็นชอบ (EIA )โครงการต่างๆ เพิ่มเติมอีกอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สนใจเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 67 วรรคสอง นายกสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อน กล่าวด้วยว่า กรณีหน่วยงานองค์กรเศรษฐกิจโพ้นทะเลของญี่ปุ่นนาม "เจโทร พยายามเดินสายพบรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี เพื่อกดดัน ให้รัฐบาลไทยให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการของญี่ปุ่นในประเทศไทยนั้น ถือว่าเป็นการแทรกแซง และก้าวล่วงอำนาจของกระบวนการยุติธรรมของประทศไทยอย่างชัดเจน และหากพฤติกรรมของเจโทรยังดำเนินการเช่นนี้อีก การฟ้องร้องรอบที่ 3 จะมุ่งเน้นแต่เฉพาะโครงการของผู้ประกอบการญี่ปุ่นเป็นหลักแน่นอน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด