นัดพบแรงงานยะลา19 มีนาคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา เตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในพื้นที่ ในวันที่ 19 มี.ค. 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายเชิดศักดิ์
วิสุทธิกุล จัดหางานจังหวัดยะลา ได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจัดหางาน และส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ถูกเลิกงาน โดยเฉพาะ ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ที่กำลังเข้าสู่การตลาดแรงงาน
ให้สามารถเลือกสมัครงาน ได้ตามความรู้ ความสามารถ ตามความถนัด และความเหมาะสม มีโอกาสพบปะ และเข้ารับการสัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้าง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการหางานทำ บรรเทาปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน ในระดับหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด