ดึงผู้ชายเป็นแนวร่วม

ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

นับตั้งแต่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะ องค์ทูตสันถวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเฟม) ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย ภายใต้โครงการ หนึ่งเสียงของท่านช่วยยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เมื่อเดือน ก.ย. 2551 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้โปรดให้กระทรวงยุติธรรม และ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกันเปิดตัวโครงการ แคร์ นาว : เซย์ โน ทู ไวโอเลนซ์ อะเกนท์ วีเมน เผยแพร่ความรู้และเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนปฏิบัติตนถูกต้อง เมื่อพบความรุนแรงต่อสตรี โดยสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลรีเทลทั่วประเทศ

ภายในงานเปิดตัวโครงการจัดให้มีกิจกรรมเพนท์สีเสื้อยืดเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานเสื้อยืด แคร์นาว ทรงเพนท์สีและลงพระนาม พัชรกิติยาภา ด้านล่างของลายบนเสื้อยืดมาจัดแสดง โดยกิจกรรมเพนท์สีเสื้อและเสื้อยืด แคร์นาว ในพระเจ้าหลานเธอ พระองิติยาภา จะนำไปจัดแสดง บริเวณหน้าร้านสตาร์บัคส์ ชั้น 3 ถึงวันที่ 14 มี.ค. นี้

ดร.กิติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปีที่ผ่านมามีการรณรงค์เรื่องหนึ่งเสียงของท่านช่วยยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง สำหรับปีนี้เป็นการรณรงค์ต่อเนื่องว่า ทำอย่างไรถึงแปลงลายมือชื่อที่เป็นลายเซ็นเหล่านั้นให้ขยายผลเป็นกิจกรรมเกิดขึ้น ซึ่งการรณรงค์เรื่องทัศนคติของประชาชนที่เกี่ยวข้องถือว่ามีความสำคัญ และเป็นกุญแจสำคัญทำให้เรื่องนี้ได้รับการแก้ไข เพราะปัจจุบันไม่เพียงแต่ผู้หญิงในครอบครัวแต่ผู้หญิงในที่สาธารณะ ก็ประสบความรุนแรงในสถิติที่น่าตกใจเช่น กัน ประเทศไทยถือเป็นทั้งประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านสำหรับการค้ามนุษย์ จึงอยากให้ทุกคนตระหนักและช่วยกันคิดว่า ทำอย่างไรจะดึงผู้ชายให้มาเป็นแนวร่วมได้เพื่อให้ปัญหายุติได้เร็วขึ้น เนื่องจากปัญหานี้ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ชาย

น.ส.บุษบา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เซ็น ทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความรู้สึกเต็มใจและแน่วแน่ที่จะให้ความร่วมมือ เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ร้อยละ 70 เป็นผู้หญิง และพบว่าปัญหาของพนักใหญ่คือปัญหาครอบครัว จึงมีความจำเป็นที่ต้องส่งเสริมพนักงานให้ทราบถึงสิทธิตามกฎหมายของตนเอง รวม ถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องไปสู่พนักงานทั้ง หมดเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยบริษัท จะร่วมแสดงพลังด้วยการลงนามผ่านสมุดลงนามที่ตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าของร้านค้าในเครือเซ็นทรัลรีเทล และศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา ทั่วประเทศ รวมถึงเว็บไซต์ www.say notoviolence.org/user264/,www.central retail.com

นอกจากนี้ยังสามารถบริจาคเงินสนับสนุนโครงการผ่านกล่องรับบริจาคตามสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดทูลเกล้าฯ ถวาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในวันที่ 15 พ.ย. 2553 ซึ่งถือเป็นวันสากลแห่งการยุติความรุนแรงต่อสตรี และหากพบเห็นการคุกคาม ถูกทำร้ายหรือความรุนแรงต่อสตรี สามารถติดต่อศูนย์ประชาบดี 1300 ได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ของห้างและศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล น.ส.บุษบากล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด