สุวรรณภูมิวอนผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวว่า จะมีการชุมนุมทางการเมืองในช่วงระหว่างวันที่ 11-23 มี.ค.53 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสาร ที่จะใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จึงขอความร่วมมือผู้โดยสาร เผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้าไว้ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศให้เผื่อเวลาไว้ 3-4 ชั่วโมง ก่อนเครื่องออก ส่วนในประเทศควรเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง และขอให้เตรียมเอกสารเดินทางให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะดวกในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

นายนิรันดร์ กล่าวว่า ทสภ. ได้มีการเตรียมแผนรองรับการชุมนุมครั้งนี้แล้ว โดยมีทั้งแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยาน แผนเผชิญเหตุด้านการจราจร และการขนส่ง โดยได้มีการทำแผนแบบบูรณาการร่วมกับแผนกรกฎ 52 ของตำรวจภูธร ภาค 1 และแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้มีการซ้อมแผนไป เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งแผนดังกล่าว จะมีการเตรียมการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและสัมภาระให้สามารถเดินทางไปขึ้นเครื่องบินได้ตามปกติ