ลำปางทำฝนหลวงบรรเทาแล้ง 12 มี.ค. นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ กาฬมณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประสานสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเร่งรัดการจัดทำฝนหลวง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาหมอกควัน หลังประชาชนชาวจังหวัดลำปางได้รับความเดือดร้อน เกี่ยวกับน้ำใช้ ทั้งอุปโภค-บริโภค และผู้ประกอบอาชีพการเกษตร และยังได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีเนื้อที่รวมกว่า 1 แสนกว่าไร่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการทำฝนหลวงในท้องที่จังหวัดลำปาง ในวันที่ 12 มี.ค.2553 โดยจะใช้เครื่องบิน CASIA สำหรับโปรยสารทำฝนหลวง จำนวน 2 ลำ บินโปรยสารทำฝนหลวงเหนือท้องฟ้าจังหวัดลำปาง และคาดว่าจะมีฝนหลวงสามารถให้ความชุ่มชื่นแก่ผืนดินในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสต่อไป