โฆษกรัฐแจงสื่อนอกประกาศพ.ร.บ.มั่นคง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำโฆษกสำนักนายกฯ พร้อม พล.ต.ดิฏฐพร ศศะสมิต โฆษกกองบัญชาการรักษาภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เชิญสื่อมวลชนต่างประเทศเข้ารับการบรรยายสรุปเรื่องสถานการณ์ภายในประเทศไทย พร้อมกับอธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่าง วันที่ 11 - 23 มี.ค. นี้ เพื่อรับมือการชุมนุมใหญ่ ของกลุ่มคนเสื้อแดง ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งหลายประเทศ มีความกังวลใจว่า จะมี
เหตุการณ์ที่บานปลาย ไปจนถึงการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น ทางรัฐบาล จึงได้จัดให้มีการบรรยายดังกล่าว

พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนต่างชาติ สอบถามข้อสงสัย พร้อมสร้างความมั่นใจและนำไปเผยแพร่ถึงสถานการณ์ที่แท้จริงให้กับประชาชนของตนเองให้รับทราบ