ก.พัฒน์ฯใช้ศูนย์ประชาบดีรับแจ้งช่วยแดง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า เตรียมตั้งศูนย์เยียวยา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. ร่วมทั้งมีแผนประกาศให้ศูนย์ประชาบดี 1,300 ทั่วประเทศ เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและเบาะแสหากเกิดความรุนแรงในการชุมนุมตลอด 24 ช.ม. ภายหลังเป็นประธานเรียกประชุมข้าราชการประจำกระทรวง เพื่อเตรียมความพร้อมวาง
มาตรการในการดูแลสถานที่ราชการในระหว่างการชุมนุมของกลุ่ม นปช. เบื้องต้น เน้นจะต้องมีการช่วยเหลือเต็มองค์กร

อย่างไรก็ตาม นายวัลลภ ยืนยันจะเน้นวางกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถานสงเคราะห์ที่อยู่ในสังกัด ทั้งบ้านราชวิถี บ้านบางแค และ บ้านมหาเมฆ ตลอด 24 ช.ม.