ชินคอร์ปยันทำธุรกิจสุจริตไม่ยุ่งการเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวชี้แจงถึงผลการพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา ในการตัดสินคดียึด
ทรัพย์ 4.6 หมื่นล้านบาทของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทในกลุ่มแล้วก็ตาม ซึ่งคำตัดสินของศาลจำกัดอยู่เฉพาะประเด็นที่ว่าทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น เป็น
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ซึ่งมิได้มีผลให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจาก ไม่ใช่คู่ความในคดี โดยบริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับเรื่องของฝ่ายการเมืองและมุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประชาชนเต็มความสามารถ โดย
ได้ปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามสัญญาโดยสุจริต ซึ่งบริษัทมีสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมายที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยยึดตามกระบวนการยุติธรรมหรือข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ระหว่างคู่สัญญา


นอกจากนี้ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น ยังยืนยันว่า การส่งดาวเทียมไทยคมดวงที่ 4 ขึ้นไปนั้น ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย จากที่รัฐบาลปล่อยกู้เงินให้กับรัฐบาลพม่า 4,000 ล้านบาท นั้นบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
ขณะที่ทางเทมาเส็ก ไม่ได้มีการสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด