อำเภอเมืองกาฬสินธุ์กำหนดจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงาน "วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2553 ในวันที่ 2 เมษายน 2553 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะมีการจำลองวิถีชีวิตชาวภาคอีสาน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้สัมผัส นายนิคม ปัญจวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ท่านทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มรดกไทย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็น วันอนุรักษ์มรดกของชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้มีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ คือ พุทธศาสนา ภาษาไทยและวรรณกรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี งานช่าง สถาปัตยกรรมและดนตรีไทย สำหรับปี 2553 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สภาวัฒนธรรมตำบลทุกตำบลกำหนดจัด "งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2553 ในวันที่ 2 เมษายน 2553 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสานให้กับลูกหลานได้รับรู้ โดยภายในงานมีการจำลองเอาวิถีชีวิตชาวภาคอีสาน เช่น การจำลองเถียงนา ทั้งอุปกรณ์การทำอาหาร การทำนา ล่าสัตว์ การทำบุญคูณลานและสู่ขวัญข้าว การทำขนมจีนสมัยโบราณ การแข่ันกีฬาเพื่อความสนุกสนาน เช่น การแข่งขันกินข้าวปุ้น กินเร็ว กินมาก การแข่งขันพะหยาหย่อย แข่งขันหัวเราะ ร้องไห้ แข่งขันเลียนแบบเสียงสัตว์ชนิดต่าง ๆ และการแข่งขันเว้าใหญ่ (คนขี้โม้,ขี้อวด) และในช่วงเย็นวันที่ 2 เมษายน 2553 มีงานสังสรรค์พาแลง "ตุ้มฮัก โฮมใจ สู่สายใยชุมชนฮักแพง และการประกวด "สาวน้อยบ้านนา ธิดาแม่โพสพ และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาร่วมชมวิถีชีวิตชาวอีสาน มาสัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยพร้อมเพรียงกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด