มติกนง.คงดอกเบี้ย1.25%ชี้การเมืองเสี่ยง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันนี้ว่า คณะกรรมการเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ ร้อยละ 1.25 ต่อปี
ต่อไป แม้ความเสี่ยงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะลดลง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกที่ยังมีอยู่รวมถึงปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศ ที่อาจมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนจากปัญหาทางการเมือง ที่ไม่มีเสถียรภาพ ทำให้ กนง. ต้องคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เพื่อรอดูผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง ซึ่งหากว่า การชุมนุมทางการเมืองปราศจากความรุนแรง ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งต่อไป ในวันที่ 27 เม.ย. นี้มีโอกาสสูงที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายได้

นายไพบูลย์ ยังกล่าวปฏิเสธเรื่องที่ กนง.สนองเจตนารมณ์ของนายกฯ ที่ต้องการให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยใช้นโยบายดอกเบี้ยระดับต่ำต่อไป หลังเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนโดยกล่าวว่าการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายหรือไม่ กนง.จะดูจากระบบเศรษฐกิจเป็นหลัก