หมอวิชัย ยันอาสาสมัครทั้ง 24 คนปลอดภัย ไม่มีใครเสียชีวิต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานคณะกรรมการบริการองค์การเภสัชกรรม ระบุ อาสาสมัครทดลองวัคซีน 2009 ทั้ง 24 คน ไม่มีใครเสียชีวิตตามที่นักวิชาการอิสระกล่าวอ้าง ส่วนการทดลองเป็นไปตามกระบวนการที่มีองค์การอนามัยโลกเป็นผู้ตรวจสอบ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริการองค์การแภสัชกรรม กล่าวถึงกรณีที่นายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระ ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองกลางให้ดำเนินคดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับพวกรวม 4 คน โดยกล่าวหาการทดลองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในอาสาสมัคร ไม่โปร่งใสและทำให้อาสาสมัครเสียชีวิต 6 คนว่า ไม่มีอาสาสมัครเสียชีวิตแม้แต่คนเดียว และขณะองค์การเภสัชกรรมกำลังเตรียมขยายการทดลองไปยังอาสาสมัครอีก 400 คน ปลายเดือนเมษายนนี้ ทั้งนี้ ยืนยันว่าวัคซีนดังกล่าว มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากวัคซีนเชื้อเป็น เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากสถาบันวิจัยการแพทย์ของประเทศรัสเซีย ผ่านการตรวจสอบละเอียดทุกขั้นตอนโดยองค์การอนามัยโลก และก่อนที่ไทยจะนำมาทดลอง ได้ทดลองในคนทั่วโลกมาแล้วหลายสิบปี ไม่ต่ำกว่าแสนคน โดยไม่มีประวัติการเสียชีวิต ส่วนที่นายสมคิดอ้างว่า การทดลองวัคซีนไม่โปร่งใส และเอื้อประโยชน์ธุรกิจการผลิตวัคซีน ขอยืนยันว่า การดำเนินงานมีคณะกรรมการ 2 ชุด ช่วยกันตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนจากมหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมตรวจสอบอย่างอิสระ โดยมีคณะกรรมการอาหารและยาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำกับดูแลอีกชั้น ทั้งนี้ เชื่อว่าการออกมาเคลื่อนไหวของนายสมคิด ไม่น่าจะกระทบต่อการทดลองในขั้นต่อไปอย่างแน่นอน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด