นักวิชาการอิสระ ยื่นเรื่องต่อศาลให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง คกก.จริยธรรมการวิจัยทดลองวัคซีนหวัด 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการอิสระ นำหลักฐานคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางยื่นต่อสื่อมวลชนกระทรวงสาธารณสุข พร้อมอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและพวกอีก 4 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทดลองวัคซีนหวัด 2009 ชนิดเชื้อเป็นในมนุษย์ ทำอาสาสมัคร 6 ใน 24 คนเสียชีวิตจากการทดลองเมื่อเดือนธันวาคมปี 2552 นายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระ นำหลักฐานเปิดเผยต่อสื่อมวลชนกรณีการยื่นเรื่องต่อศาลปกครองกลางในวันนี้ โดยขอให้ดำเนินคดีกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และพวกรวม 4 คน คือนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ ในฐานะคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม นายแพทย์วิฑิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ อาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล โดยขอให้ศาลพิจารณายกเลิกคำสั่งเลขที่ 1182/2550 และคำสั่งเลขที่ 2012/2552 ในการแต่งตั้งนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ เป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทั้งที่ควบตำแหน่งคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมให้มาดูแลการวิจัยวัคซีนหวัด 2009 ชนิดเชื้อเป็นโดยการดำรงตำแหน่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจการผลิตวัคซีน จึงทำให้เชื่อได้ว่า คำสั่งครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ยังขอให้ศาลช่วยพิจารณาว่าการทดลองวัคซีนหวัด 2009 ครั้งนี้ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เนื่องจากนายสมคิด อ้างว่ามีการปิดบังข้อมูลการเสียชีวิตในกลุ่มอาสาสมัครทดลองวัคซีนดังกล่าวในล็อดแรก 6 ราย จาก 24 ราย ซึ่งศาลปกครองกลางได้รับเรื่องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ 414/2553 ซึ่งนายสมคิด กล่าวว่า จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตทั้ง 6 รายเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตทั้งหมด ขึ้นแถลงในชั้นศาล นายสมคิด กล่าวว่า จากการติดตามการทดลองวัคซีนเชื้อเป็นตั้งแต่ที่มาของวัคซีน เอ 17 แคลิฟอร์เนียร์ ที่นำเข้าจากรัสเซีย ซึ่งไทยนำมาพัฒนาและทดลองโดยองค์การเภสัชกรรมอยู่ในขณะนี้ ยังไม่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง เนื่องจากกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนหากนำมาใช้จริง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด