หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงกาส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ "อานดี ๆ มีรางวัล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นางทัศนีย์ เทพไชย หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ "อ่านดี ๆ มีรางวัล เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสหาความรู้จากการอ่านหนังสือ พร้อมกับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยให้มีการตอบคำถามชิงรางวัลเป็นประุกเดือน ๆ ละ 1 คำถาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นมา สำหรับคำถามประจำเดือนมีนาคม 2553 คือ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือที่นิยมเรียกว่า "วันจักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใด รัชกาลที่เท่าใด ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีครั้งแรกเมื่อวันที่เท่าใด เดือนอะไร ปีพุทธศักราชใด? ผู้สนใจร่วมตอบคำถาม ติดต่อขอรับแบบฟอมกระดาษคำตอบและส่งคำตอบได้ที่ ห้องเด็กและเยาวชน หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ถนนสุพรรณบุรี ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 ตั้งแต่บัดนี้ 19 มีนาคม 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3553-5353 , 0-3553-5244 โทรสาร ต่อ 25

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด