รอประเมินม็อบแดง เลื่อนสอบนักเรียน

''ชินวรณ์''รอประเมินชุมนุมเสื้อแดง หากยืดเยื้ออาจเลื่อนวันสอบ วอนอย่าให้การชุมนุมขัดขวางการสมัครสอบ นร.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด