ชม.ฝนตกช่วยปัญหาหมอกควัน-ระวังลูกเห็บ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดฝนตกหนัก เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน จะพัดมวลอากาศร้อนทำให้เกิดอากาศแปรปรวน และมีฝนตกลมกระโชกแรง ในหลายพื้นที่ น.ส.พรนภา ทองเทพ พยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาค
เหนือระบุว่า บางพื้นที่อาจมีลูกเห็บตกได้ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังผลกระทบที่เกิดจากสภาพอากาศดังกล่าว รวมทั้ง การป้องกันอันตรายจากต้นไม้หักโค่น และ สิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง ระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ ก่อนที่ภาค
เหนือจะกลับเข้าสู่หน้าร้อนตามปกติ อย่างไรก็ตาม ฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ เป็นฝนเทียมทำให้หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เกินค่ามาตรฐานลดลงได้