พรศิลป์ชี้พรบ.มั่นคงไม่กระทบศก.ห่วงจบยาก

พรศิลป์ชี้พรบ.มั่นคงไม่กระทบศก.ห่วงจบยาก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองคณะกรรมการผู้จัดการด้านกฎระเบียบการค้า เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP ในฐานะรองกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย เปิดเผยว่าการที่รัฐบาลใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงฯ ในวันที่ 11-23 มี.ค. นั้น ถือว่าเป็นการประกาศก่อนเกิดเหตุ และมีการจัดกำหนดกรอบเวลาชัด เป็นการป้องกันก่อนการเกิดเหตุ ซึ่งแตกต่างจากครั้ง ก่อนๆ ซึ่งสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในไทยอยู่แล้ว จะเข้าใจถึงสถานการณ์การเมืองไทย แต่หากเป็นนักลงทุนใหม่ก็คงจะมีการชะลอการลงทุน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การชุมนุมความรุนแรงยืดเยื้อ เหมือนเดือนเมษายนในปีก่อน ซึ่งจะกระทบหลักนักท่องเที่ยวจะไม่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทย ซึ่งจะทำให้สูญหายได้เข้าประเทศประมาณการไว้ รายละ 5,000 บาท รวมถึงการค้าต่างๆ ที่นักลงทุนอาจไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเวียดนามแทน