โพล91.2%บอกถ้าแดงป่วนแรงคนเดือดร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอแบคโพล เผยผลสำรวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ติดตามข่าวสารเป็นประจำทุกสัปดาห์ และความสุขของคนไทยหลังคดียึดทรัพย์ อยู่ที่ 7.15
จากคะแนนเต็ม 10 โดยความสุขต่อความจงรักภักดีมากที่สุด 9.05 ขณะที่ ความสุขของคนในครอบครัว อยู่ที่ 8.31 คะแนน โดยความสุขทางการเมืองต่ำสุด อยู่ที่ 4.05 จาก 10 คะแนน โดยผลการสำรวจ พบว่า กว่าร้อยละ 90 เห็นว่า ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับความเดือดร้อน หากการเมืองเกิดเหตุรุนแรงบานปลาย จากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ที่กำลังจะเกิดขึ้น