กลุ่มเยาวชนออกแถลงการณ์งดใช้ความรุนแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จากหลายโรงเรียนชื่อดัง ในนาม กลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สันติวิธี บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสยาม โดยออกแถลงการณ์ยื่น 4 ข้อเรียกร้อง ประกอบด้วย 1.รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จะต้องยึดมั่นการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมในทุกสถานการณ์ ภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด 2. ผู้ชุมนุม จะต้องมีความรับผิดชอบในการจัดการชุมนุมอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในหลักการสันติวิธี ใช้สิทธิตามหลักสากล 3. ขอให้ชาวไทยทุกคนในเขตพื้นที่ต่างๆ อยู่ในความสงบ ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุม ทั้งทางกาย
และวาจา อันเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรง 4. ขอให้ชาวไทยทุกคน ให้ความร่วมมือในการทำหน้าที่นักข่าวพลเมือง ร่วมกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลความสงบสุขเรียบร้อยในบ้านเมือง

ซึ่งการออกมา รวมตัวกันครั้งนี้ เพื่อต้องการไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง ในการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ที่จะเริ่มขึ้นและกลุ่มเยาวชน เกรงว่า จะเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย