ร.ฟ.ท.เพิ่มตู้นอน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ร.ฟ.ท.เพิ่มตู้นอน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำ ปี 53 มีวันหยุดติดต่อหลายวัน ประชาชนที่วางแผนล่วงหน้า ได้จองตั๋วโดยสารรถไฟ ชั้น 1 และ ชั้น 2 ทั้งธรรมดาและปรับอากาศไว้จนเต็มทุกเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้เร่งรัดให้ฝ่ายเกี่ยวข้อง ซ่อมบำรุงรถให้ออกมาใช้งานในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมพ่วงเสริมในขบวนรถที่วิ่งประจำด้วย นอกจากนี้ ยังมีตู้รถโดยสารรถนั่ง-นอน ส่วนหนึ่งที่เป็นรถ JR-WEST จำนวน 20 คัน สามารถจัดพ่วงเป็นขบวนรถด่วนพิเศษ ดังนั้น การรถไฟฯ จึงประกาศเดิน
ขบวนรถ ไป-กลับ ในเส้นทางสายเหนือ 8 เที่ยว และสายอีสานปลายทางที่ อุบลราชธานี อีก 16 เที่ยว สอบถามที่โทรศัพท์สายด่วน 1690 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง