อินโดนีเซียยังคงเป็นประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลสำรวจประจำปีของกลุ่มที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ หรือเพิร์ค ระบุว่า อินโดนีเซีย ซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดอันดับประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุด โดยมีคะแนน 9.27 จากคะแนนเต็ม 10 ตามมาด้วยกัมพูชาเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย ส่วนประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ มีคะแนน 1.42 ตามมาด้วยออสเตรเลีย และฮ่องกง .

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด