อิสราเอลและซีเรียกำลังมุ่งมั่นแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อิสราเอลและซีเรียกำลังมุ่งมั่นแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้มีพลังงานใช้เพียงพอต่อความต้องการในตะวันออกกลาง โดยในการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ฝรั่งเศส รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลได้เปิดเผยแผนที่จะทำงานกับชาติอาหรับเพื่อนบ้านในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกัน ขณะที่ซีเรียก็ต้องการพัฒนาโครงการดังกล่าวด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด