ผบ.ตร.เตรียมประชุมประเมินแดงชุมนุม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ รองผู้บัญชาการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้
บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจพื้นที่ ในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และ 6 เตรียมเป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากกองบัญชาการตำรวจ
ภูธรภาค 6 จ.พิษณุโลก มายังศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทุกกองบัญชาการทั่วประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงทั้งก่อน และหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑลระหว่างวันที่ 11-23 มี.ค.นี้

ขณะเดียวกันในเวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่ปรึกษา (สบ10) จะเป็นตัวแทนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯฝ่ายความมั่นคง ในฐานะหัวหน้าประธานคณะ
กรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคง หรือ กอ.รมน. ที่รัฐสภาด้วย