กขช.ยังใช้นโยบายประกันราคาข้าวแก้ปัญหา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. ที่มีนายกฯ เป็นประธาน ยืนยันที่จะใช้นโยบายประกันรายได้ให้กับเกษตรผู้ปลูกข้าวเช่นเดิม ในราคาและปริมาณเท่าเดิมโดยจะไม่กลับไปใช้นโยบายในการรับจำนำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำนั้น กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาวิธีการเยียวยาตามความเหมาะสม และล่าสุดมีการเปิดจุดรับซื้อข้าวไปแล้ว จำนวน 42 จุดในพื้นที่ 13 จังหวัดนอกจากนี้นายกฯ ยังได้กำชับให้มีการตรวจสอบการปล่อยข่าวลือ ในการระบายสต๊อกข้าวของ
รัฐบาลซึ่งเป็นต้นเหตุของการ ทำให้ราคาข้าวตกต่ำโดยให้ นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน

อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้กระทรวงพาณิชย์ จะมีการประชุมร่วมกับโรงสี เพื่อหาลือข้อเสนอในการเข้าร่วมเปิดจุดรับซื้อข้าว โดยอาจมีการพิจารณาเพิ่มค่าเช่า ให้กับโรงสีให้มากขึ้น และอนุญาตให้โรงสีสามารถซื้อข้าวของรัฐบาลได้