สตช.เร่งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กว่า1,500 นาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่ปรึกษา สบ10 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1,500 นาย เพื่อเตรียมความพร้อม
รับมือกับสถานการณ์การชุมนุม ของคนเสื้อแดง ในระหว่างวันที่ 12 - 14 มี.ค.นี้ ทั้งนี้ในการฝึกอบรมได้มีการซักซ้อมการใช้โล่ กระบอง อุปกรณ์ ต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ พร้อมกับระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความพร้อม
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถดูแลสถานที่ปฏิบัติงานซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้ ส่วนการที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงฯ ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 7 จังหวัด พร้อมอนุมัติกฎหมายประกอบอีก 18 ฉบับ จะช่วยให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งในส่วนของแนวทางการปฏิบัติจากยุทธศาสตร์การ ดูแลความสงบเรียบร้อยนั้น ต้องรอดูผลการประชุมของ กอ.รมน. ในวันพรุ่งนี้