ตัวแทน17สมาคมท่องเที่ยวเข้าพบนายกฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.มัยรัตน์ พีระญาณ์โกเศส นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) นำตัวแทนสมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 17 สมาคมเข้าพบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อหาลือแก้ไขเกี่ยวกับการชุมนุม
เคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงในวันที่ 12-14 มี.ค.นี้ โดยอยากเห็นการชุมนุมเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเนื่องจาก มีความเป็นห่วงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่กำลังจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงฤดูกาลท่อง
เที่ยวที่จะยาวไปถึงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายนนี้ จึงมาสอบถามรัฐบาลว่า มีมาตรการดูและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนอย่างไร ขณะเดียวกันยังมีความกังวลว่า หากเหตุการณ์เกิดขึ้น
จะส่งผลกระทบต่อยอดนักท่องเที่ยวในปีนี้ ที่รัฐบาลตั้งเป้าจะมีสูงถึง 15 - 16 ล้านคน ซึ่งนายกฯ ก็ได้ให้คำมั่นว่า จะมีมาตรการป้องกันและปราบปราม โดยของให้ภาคเอกชนมั่นใจ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ประกอบการตลาดญี่ปุ่น เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลประกาศใช้พ.ร.บ.ความมั่นคง เพื่อดูแลสถานการณ์ทางการชุมนุม ขณะที่ทางสมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังมีความเป็นห่วงกลุ่มนัก
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น และจีน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางการเมือง