ก.วิทย์ เปิดตัวเครื่องทดสอบห้ามล้อต้นแบบฝีมือคนไทย สนองความต้องการสถานตรวจสภาพรถเอกชนทดสอบสมรรถนะรถย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวเครื่องทดสอบห้ามล้อฝีมือคนไทย สนองความต้องการสถานตรวจสภาพรถเอกชนตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนทุนให้สถาบันไทยเยอรมันและสมาคมเครื่องจักรกลไทยพัฒนาเครื่องทดสอบห้ามล้อต้นแบบ (Brake tester)จนสำเร็จ ภายใต้โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร ในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ซี่งสามารถตอบสนองความต้องการของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)ได้ เนื่องจากขณะนี้พบว่า สถานตรวจสภาพรถเอกชนทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 600 แห่ง ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องทดสอบห้ามล้อ ทั้งนี้ เครื่องดังกล่าวอาศัยการวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำสูง มีศักยภาพในการทดสอบเพียง 3-5 นาที ง่ายต่อการใช้งานด้วยหน้าจอภาษาไทย ควบคุมระบบการทำงานด้วยเจ้าหน้าที่ 1 คน ด้วยรีโมทคอนโทรล รองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่ายได้ในอนาคต ที่สำคัญเหมาะกับการใช้งานในปัจจุบัน เพราะมีราคาถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศ การทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยมีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากขณะนี้ตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก มีข้อกำหนดให้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถก่อนยื่นต่อทะเบียนในปีถัดไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด